dimarts, 27 d’octubre del 2009

34. La vida es un periode curt o llarg?


Ja.Co.Mo